Ochrana osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti XIN RONG INTERNATIONAL spol. s r.o., se sídlem Charvátova 1988/3, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČ: 25677519, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60397 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, popřípadě název společnosti

 • bydliště (ulice, č. p./č. o., město, PSČ, stát) nebo sídlo

 • e-mail

 • telefonní číslo

 • historie nákupů

 • historie navštívených stránek na webu

 • IP adresa zdroje objednávky

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, bydliště, telefonní číslo, e-mail, historii procházených stránek a historii objednávek je nutné zpracovat za účelem uzavření/plnění smlouvy, pro zaslání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu, pro zasílání marketingových oznámení správce, pro poskytování slevových kupónů a pro optimalizaci online obsahu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány až do doby vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, nejpozdeji pak po dobu trvání společnosti.

 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. Email: info@orijin.cz, adresa: Orijin Tea, Charvátova 1988/3, 110 00, Praha 1-Nové Město.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel eshopového řešení Webmex s.r.o., poskytovatel pokladního systému Dotykačka ČR s.r.o.

 • Google (US), Facebook, Inc. (US) – analýza chování na webu, online reklama v sítích Adwords a Facebook Reklamy

 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Pouze v případě dopravy zboží kupujícímu, nebo na odběrné místo, si prodávající vyhrazuje právo předat přepravní společnosti, nebo výdejnímu místu, potřebný kontakt na kupujícího, jemuž má být zboží dodáno.

 2. Kupující podnikatel uzavřením smlouvy souhlasí s uchováním veškerých dokladů a informací u prodávajícího, které prodávajícímu předepisuje uchovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění, jakož i předpisy související.